Biuletyn Informacji Publicznej
Nadarzyński Ośrodek Kultury

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: nok.pl

Treść strony

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nadarzyn

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nadarzyn, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nadarzyn:

 1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nadarzyn prowadzi Sekretarz Gminy, Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24; 05-830 Nadarzyn, tel. 22 729 81 85;
 2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury - cytat:
  1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
   1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 3. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.
 4. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 5. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz. U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).
 6. Opłatę należy uiścić na konto Gminy Nadarzyn w Bank Spółdzielczy w Nadarzynie nr 77 8017 0002 0000 0260 2000 0105 lub w kasie Urzędu Gminy Nadarzyn.

Rejestr Instytucji Kultury - plik do pobrania w formacie .pdf

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Pl. Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl
www.biblioteka.nadarzyn.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn – Filia Młochów

ul. Mazowiecka 5c
05-831 Młochów

tel. +48 22 729 90 09
e-mail: bibliotekamlochow@neostrada.pl

Nadarzyński Ośrodek Kultury

Pl. Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 89 15
e-mail: nok@nok.pl
www.nok.pl

drukuj (Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Michalska
  data wytworzenia: 2014-05-22
 • opublikował: Michał Sokołowski
  data publikacji: 2014-05-22 19:02
 • zmodyfikował: Michał Sokołowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-23 14:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7525
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-02-23 14:21:26