Biuletyn Informacji Publicznej
Nadarzyński Ośrodek Kultury

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: nok.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Nadarzyński Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-29. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamila Michalska, nok@nok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 729 89 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadarzyński Ośrodek Kultury 

 • wejście główne - podjazd dla niepełnosprawnych
 • wejście boczne - podjazd dla niepełnosprawnych
 • toaleta dla niepełnosprawnych
 • możliwość wejścia z psem przewodnikiem
 • pętla indukcyjna na stanowisku obsługi interesanta w kasie oraz
 • pętla indukcyjna w Sali Widowiskowej - zadanie zrealizowane dzięki Konwersja Cyfrowa Domów Kultury https://nok.pl/konwersja-cyfrowa-domow-kultury
 • brak: windy, urządzeń dla niewidomych i słabowidzących,
 • możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego on – line
 • oznaczenia pomieszczeń na parterze tabliczkami z alfabetem Braille'a
 • oznaczenia kontrastowe schodów 

świetlica NOK w Parolach

 • wejście główne - szerokie drzwi, wejście z poziomu chodnika prowadzącego do świetlicy
 • wejście boczne - podjazd dla niepełnosprawnych
 • toaleta dla niepełnosprawnych
 • możliwość wejścia z psem przewodnikiem
 • brak: urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu
 • możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego on – line
 • oznaczenia kontrastowe schodów 

świetlica NOK w Rozalinie

 • wejście boczne - podjazd dla niepełnosprawnych
 • toaleta dla niepełnosprawnych
 • możliwość wejścia z psem przewodnikiem
 • brak: windy, urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu
 • możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego on – line
 • oznaczenia kontrastowe schodów 

świetlica NOK w Urzucie

 • wejście główne - szerokie drzwi, wejście bezpośrednio z poziomu chodnika prowadzącego do świetlicy
 • wejście boczne - brak podjazdu dla niepełnosprawnych
 • toaleta dla niepełnosprawnych
 • możliwość wejścia z psem przewodnikiem
 • brak: windy, urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu
 • możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego on – line
 • oznaczenia kontrastowe schodów 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Michalska
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-03-02 01:56
 • zmodyfikował: Mariusz Maj
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-22 19:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8794
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-22 19:33:02